Mócföld-Zozooval

2016-05-21 , Csele

motoros túra , Bihari hegyek , Erdély , Románia

Pere Árpád honlapjáról idézem a következőket:

 

A mócok - azaz havasi románok -  által lakott hegyvidéken viszonylag keveset jár idegen ember vagy kíváncsiskodó turista.

A Bihar-hegység, a Gyalui-havasok és az Erdélyi Érchegység térségében, az Aranyos illetve a Fehér-Körös felső folyását illetve a Kis-Aranyos vidékét azaz a Mócföldet (Tata Motilor) elkerülik a jól járható országutak: a mai napig is jórészt háborítatlan hegyvidéki táj, és az ott élõ nép különleges, békés hangulatot, nyugalmat sugároz.

A honfoglalás után a magyarok síkságokon és kisebb dombos területeken kezdtek mezőgazdasági tevékenységbe és állattenyésztésbe, a románság, így az itteni móc népcsoport is – bizonyos szabadságot élvezve - a magasabb hegyeken telepedett meg és pásztorkodással foglalkozott.

A mócok egyébként sok tekintetben különböznek a többi romántól, nyelvjárási sajátságokat is mutatnak (tájnyelv, tájszólás). Öt erdélyi megye (Bihar, Arad, Hunyad, Fehér és Kolozs) hegyvidéki falvaiban és tanyavilágában élnek. A móc települések, tanyacsoportok gyakran a legmagasabb csúcsokig húzódnak. Magyarok nemigen élnek már erre, ami a történelem viharainak számlájára írható.

A "MOT" szó románul hajtincset jelent, és a férfiak hagyományos hajviseletére vezethető vissza: régebben a helyi férfiak hajukat varkocsba fonták, esetleg a fejük tetején bóbitába kötötték. A móc életformát az elszigeteltség, önmagukra utaltság, önellátás jellemezte, a széles hegyoldalakon szétszórtan fekvõ házaik, tanyáik messze feküdnek a városoktól, nagyobb településektől. A havasi kürt a hegyi pásztorok fontos eszköze volt, az egymástól távol legeltető juhászok ezzel adtak jelzést, társaik vagy az otthoniak számára.

A mócok és magyarok viszonya nem volt súrlódásmentes, a Mócföld az erdélyi románok valóságos Viharsarka. Mócföldön született Horea, aki véres parasztlázadást robbantott ki 1784-ben a magyarok ellen és féktelen öldöklésbe kezdett csapataival, amire az osztrák vezetésű katonaság csak késve reagált. A halálra ítélt, vérengzéseirõl hírhedt Horea-t és társait a románság persze nagy becsben tartja. 1848-49-ben a Vidrán született Avram Iancu csapatai szálltak szembe a magyar szabadságharc katonáival. Vasvári Pál is ezekben a harcokban vesztette életét.

A történelmi sérelmeknek ma szerencsére már jelét sem látja a turista, a mócok kíváncsian, barátságosan fogadják az idegent. Érdekes megemlíteni, hogy Czárán Gyula - a bihari turizmus megteremtője -  jó viszonyt ápolt a mócokkal, és a turistautak kiépítésbe is bevonta őket. 

 

 

Zozoo a túra tervezésekor talált egy aszfaltozott utat, mely a 75-ös főutból nyílik balra fordulva Garda nevű településen. Az út 1300m magasra vezet fel, és teljesen újnak tünik. 

 

 

Mócföld (Tara Motirol)

 

 

Mocfold. Țara Moților
 

 

Mocfold. Țara Moților
 

 

Mocfold. Țara Moților
 

 

Mocfold. Țara Moților
 

 

Mocfold. Țara Moților
 

 

Mocfold. Țara Moților
 

 

Mocfold. Țara Moților
 

 

Mocfold. Țara Moților
 

 

Mocfold. Țara Moților
 

 

Mocfold. Țara Moților
 

 

Mocfold. Țara Moților
 

Fotóalbumok

Térképek

Mocfold_Zozooval